Είναι συχνό σε αθλητές και αθλούμενους αγώνων δρόμου αντοχής, ποδηλάτες, ποδοσφαιριστές και γενικότερα σε άτομα που συμμετέχουν σε αθλήματα με συχνές και μεγάλης διάρκειας κινήσεων κάμψης και έκτασης του γόνατος.

Ακριβώς το σύνδρομο οφείλεται στην υπερβολική τριβή της λαγονοκνημιαίας ταινίας στην παρακονδύλια απόφυση του έξω μηριαίου κονδύλου λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων κάμψης και έκτασης του γόνατος.
Συγκεκριμένα εκδηλώνεται με πόνο σε κάμψη του γόνατος στις 30ο όπου στην γωνία αυτή η λαγονοκνημιαία ταινία προσκρούει και τρίβεται επάνω στην παρακονδύλια απόφυση.

ΑΙΤΙΟΓΕΝΕΣΗ

Η εμφάνιση του συνδρόμου προκαλείται από διάφορους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Στους εξωγενείς παράγοντες διαπιστώνονται προπονητικά σφάλματα και συχνό τρέξιμο σε επιφάνειες με μεγάλη κατωφέρεια. Στους ενδογενείς παράγοντες συγκαταλέγονται η ανισοσκελία των κάτω άκρων, η ραιβογονία των γονάτων, πιθανή επίκτητη υπερβολική έξω στροφή της κνήμης, ο έντονος πρηνισμός των κάτω άκρων στη φάση στήριξης, η υπερβολική παρακονδύλια απόφυση του έξω μηριαίου κονδύλου και τέλος η παθολογική ανελαστικότητα της λαγονοκνημιαίας ταινίας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του συνδρόμου της λαγονοκνημιαίας ταινίας γίνεται από την υποκειμενική, την αντικειμενική εξέταση και τον ακτινοσκοπικό έλεγχο. Κατά την υποκείμενη εξέταση ο αθλούμενος αναφέρει άλγος κατά την πορεία της λαγονοκνημιαίας ταινίας και κυρίως στην έξω επιφάνεια του γόνατος προς την κνήμη. Ο πόνος δεν εμφανίζεται αμέσως μετά την έναρξη της άθλησης αλλά όταν ο αθλητής διανύσει κάποια απόσταση. Όσο περνάει ο χρόνος από την εγκατάσταση του συνδρόμου τόσο μειώνεται ο χρόνος που αυτό εμφανίζεται κατά την άσκηση. Μάλιστα στις χρόνιες καταστάσεις ο όνος είναι συνεχής ακόμα και στην βάδιση. Σε προχωρημένα στάδια υπάρχει χωλότητα (ο αθλούμενος κουτσαίνει).

Κατά την αντικειμενική (κλινική) εξέταση διαπιστώνεται κριγμός και έντονη ευαισθησία στην περιοχή της παρακονδύλιας απόφυσης στην έξω επιφάνεια του γόνατος. Στις χρόνιες παραμελημένες μορφές του συνδρόμου διαπιστώνεται ευαισθησία σε όλη την επιφάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου με εντονότερο σημείο στην παρακονδύλια απόφυση. Ο πόνος είναι έντονος όταν θέτουμε τον αθλούμενο όρθιο να στηρίζεται μόνον στο πάσχων σκέλος το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε κάμψη 30ο και του ζητούμε να κάνει επιτόπιο άλμα. Μεγάλη διαγνωστική σημασία έχει επίσης η «δοκιμασία Noble». Στην δοκιμασία αυτή θέτουμε τον αθλούμενο σε ύπτια θέση (ανάσκελα) με το εξεταζόμενο γόνατο σε κάμψη 90ο. Τότε ασκούμε πίεση με το χέρι μας στην αντιστοιχία της έξω παρακονδύλιας απόφυσης και συγχρόνως προοδευτικά μειώνουμε την γωνία κάμψης του γόνατος. Όταν φθάσουμε στις 30ο τότε εκδηλώνεται πόνος που είναι χαρακτηριστικό διαγνωστικό σημείο του συνδρόμου της λαγονοκνημιαίας ταινίας.

Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι αρνητικός για το σύνδρομο, όπως επίσης και η αξονική τομογραφία. Αντίθετα με την μαγνητική τομογραφία είναι δυνατόν μα αναδειχθεί πάχυνση της λαγονοκνημιαίας ταινίας στην πάσχουσα περιοχή.
Η διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από πιθανή ρήξη του έξω μηνίσκου, τενοντίτιδα του ιγνυακού τένοντα, χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας και από κατάγματα κόπωσης της περιοχής.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην οξεία φάση τοποθετούμε πάγο με την μέθοδο 10 λεπτά ΝΑΙ 5 λεπτά ΟΧΙ 10 λεπτά ΝΑΙ 10 λεπτά ΟΧΙ 10 λεπτά ΝΑΙ επί 3 φορές την ημέρα. Χορηγούμε αντιφλεγμονώδη θεραπεία και φυσικοθεραπεία με laser, υπέρηχα, θεραπευτική μάλαξη που θα επεκτείνεται σε όλη την λαγονοκνημιαία ταινία και διατατικές ασκήσεις της ταινίας, των έξω στροφέων μυών της άρθρωσης του ισχίου και των οπίσθιων μηριαίων μυών. Σε περίπτωση που η πάθηση δεν υποχωρεί προχωράμε σε τοπική έκχυση ενζύμων και κολλαγόνου ή θεραπεία με την μέθοδο του PRP. Σημειωτέου ότι ο αθλητής πρέπει να επιστρέψει στις αθλητικές του δραστηριότητες όταν εξαφανιστεί τελείως ο πόνος. Για την πλήρη επάνοδο στην αθλητική δραστηριότητα απαιτείται και η διόρθωση όλων των προδιαθεσικών παραγόντων που πιθανόν προκάλεσαν το σύνδρομο και συγκεκριμένα: επιφάνεια άσκησης, προπονητικό πρόγραμμα, υποδήματα, έλεγχος με πελματογράφημα και διόρθωση ανατομικών ανωμαλιών του ποδιού με ειδικά πέλματα.

*Μυϊκές Διατάσεις για την αποκατάσταση του Συνδρόμου της Λαγονοκνημιαίας Ταινίας

Εάν η παραπάνω συντηρητική θεραπεία αποτύχει έχει ένδειξη η χειρουργική θεραπεία η οποία μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία. Γίνεται τομή 3 εκατοστών στην περιοχή της έξω μηριαίας παρακονδύλιας απόφυσης και με το γόνατο σε κάμψη 40ο. κατά την επέμβαση αφαιρείται υπό μορφή σφήνας το οπίσθιο 1/3 αυτής ή τέμνεται σε μορφή σταυρού ακριβώς πάνω από την παρακονδύλια απόφυση. Πρέπει να ελεγχθεί επισταμένως ότι μετά την επέμβαση η λαγονοκνημιαία ταινία δεν έρχεται σε επαφή με την παρακονδύλια απόφυση σε όλο το εύρος κίνησης του γόνατος (00-100ο). Μετεγχειρητικά γίνεται μια εβδομάδα ακινητοποίησης με μηροκνημικό νάρθηκα ενώ ξεκινούν ισομετρικές ασκήσεις ενδυνάμωσης τετρακέφαλου από την 2η μεταχειρουργική ημέρα όπως και η μερική φόρτιση του σκέλους. Η επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες αρχίζει 30 ημέρες μετά το χειρουργείο.