Η μύτη επειδή προεξέχει στο πρόσωπο τραυματίζεται συχνά, οι κακώσεις της μύτης κανονικά πρέπει να αντιμετωπίζονται από ωτορινολαρυγγολόγο όμως η επέμβαση του αθλητίατρου, του ορθοπεδικού ή του γιατρού αγώνα, πρέπει να είναι άμεση και ας είναι προσωρινή, εάν πρόκειται για ρινικό κάταγμα.

Οι σοβαρότερες βλάβες της μύτης είναι τα κατάγματα των ρινικών οστών με ή χωρίς παρεκτόπιση. Χτύπημα στη μια πλευρά της μύτης προκαλεί παρέκκλιση των ρινικών οστών προς την αντίθετη πλευρά. Χτύπημα στην ράχη της μύτης προκαλεί εμβύθιση – καθίζηση της μύτης κάθετα.

Τα χτυπήματα αυτά συνοδεύονται από πόνο και έντονο οίδημα των γύρω μαλακών μορίων σε λίγη ώρα -μέχρι ένα 24ωρο από το χτύπημα. Το γεγονός αυτό μπορεί να συγκαλύψει την παραμόρφωση της μύτης εάν ο τραυματίας δεν εξετασθεί επισταμένα ή άμεσα μετά τον τραυματισμό του.

Τις περισσότερες φορές το κάταγμα των ρινικών οστών συνοδεύει έντονη ή λιγότερο ρινορραγία, που είναι το πρώτιστο μέλημα του διασώστη ώστε να αναταχθεί. Αυτό επιτυγχάνεται αφού ο τραυματίας τοποθετηθεί σε καθιστή ή όρθια θέση με τοποθέτηση της κεφαλής ελαφρά προς τα εμπρός (η παλαιότερη εκδοχή με τοποθέτηση της κεφαλής προς τα πίσω δεν ισχύει πλέον καθ΄ ότι έχουμε κατάποση του αίματος και όχι σε ύφεση της ρινορραγίας).

Ακολούθως εφαρμόζουμε έντονη σταθερή πίεση με αντίχειρα και δείκτη στο κινητό τμήμα των πτερυγίων της ρινός επί δέκα λεπτά, σταθερά. Η χρήση παγοκύστεων ενδείκνυται αρκεί να τοποθετηθεί στο σταθερό τμήμα της μύτης δηλαδή ψηλότερα από το σημείο πίεσης. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί παγάκι στην στοματική κοιλότητα του τραυματία γιατί επιζητούμε την αγγειοσύσπαση λόγω ψύχους.

Μετά το δεκάλεπτο της πίεσης που εξασκήσαμε στην μύτη, την αφήνουμε και τοποθετούμε το κεφάλι σε κανονική θέση όπου εφαρμόζουμε στην ή στις ρινικές κοιλότητες ειδική μπατονέτα με αγγειοσυσπαστικό φάρμακο ή εάν δεν διαθέτουμε, βαμβάκι εμβαπτισμένο σε οξυζενέ που έχει ανάλογη δράση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η επισκόπηση (αντικειμενική εξέταση) της μύτης και η ψηλάφηση αυτής όπως και η ρινορραγία θέτουν εύκολα την διάγνωση η οποία επιβεβαιώνεται σε δεύτερο χρόνο με ακτινογραφία των ρινικών οστών.
Η αντιμετώπιση των καταγμάτων χωρίς παρεκτόπιση είναι συντηρητική και περιλαμβάνει την χορήγηση αντιβιοτικών για τέσσερις ημέρες ή βδομάδα ανάλογα την βαρύτητα. Αν όμως υπάρχει παρεκτόπιση απαιτείται η διόρθωση με τοπική ή γενική αναισθησία.

Θέλω να τονίσω ότι η ανάταξη του ρινικού κατάγματος πρέπει να γίνει πριν την συμπλήρωση δυο εβδομάδων από την κάκωση, διαφορετικά τα οστά θα κολλήσουν στην θέση παρεκτόπισης και θα χρειαστεί ρινοπλαστική με εσκεμμένο σπάσιμο του ρινικού οστού για αποκατάσταση του σχήματος της μύτης.

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τα τελευταία χρόνια όπου τα αθλήματα επαφής έχουν γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικά από παλαιοτέρα οι αθλούμενοι πιο προετοιμασμένοι, πιο δυνατοί καθ’ όσον οι ασκήσεις με βάρη και οι δυναμικές ασκήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή τους εκγύμναση, παρατηρούνται πολλοί τραυματισμοί στο κεφάλι στο πρόσωπο και κυρίως στα ζυγωματικά οστά.Τα ζυγωματικά οστά είναι δύο, αριστερά και δεξιά και συμμετέχουν στην σύνθεση των οφθαλμικών κογχών.

Οπότε οι κακώσεις του ζυγωματικού συνδυάζονται συχνά με κακώσεις του κόγχου. Στις βαριές κακώσεις του ζυγωματικού εκδηλώνεται μετατόπιση στην έξω πλευρά αυτού, επιπέδωση στο ζύγωμα (μήλο του προσώπου) και εκχύμωση στο κάτω βλέφαρο.Στο κάταγμα του ζυγωματικού παρεμποδίζεται η κίνηση κάθετη και πλάγια της κάτω γνάθου και εκδηλώνεται τριγμός στην περιοχή.

Είναι εμφανής η απώλεια συμμετρίας του προσώπου και πολλές φορές ο ασθενής δυσκολεύεται να κινήσει την κάτω γνάθο του καθώς προσκρούει κατά τις πλάγιες κυρίως κινήσεις στο σπασμένο οστό. Συνυπάρχει έντονο άλγος και εκχύμωση στην περιοχή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το ιστορικό της κάκωσης και τα αντικειμενικά ευρήματα κάνουν εύκολη την διάγνωση, η οποία επιβεβαιώνεται με απλή ακτινογραφία ή αξονική σπλαχνικού κρανίου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι μόνον χειρουργική. Η επέμβαση μπορεί να γίνει και σε δεύτερο χρόνο (εντός δέκα ημερών) ώστε να επιτραπεί η απορρόφηση αιματωμάτων και η μείωση οιδημάτων που δυσχεραίνουν το χειρουργικό έργο άμεσα. Σήμερα, η χειρουργική προσπέλαση και τα υλικά οστεοσύνθεσης έχουν αλλάξει με αποτέλεσμα η αισθητική αποκατάσταση να είναι σαφώς βελτιωμένη σχετικά με το παρελθόν.

 

 

 

Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΡΟΥΣΣΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BOLOGNA
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΛΕΤΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ SUPERLEAGUE
ΜΕΛΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Ο