Αθλέτια
3ο Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο
Αίγλη Ζαππείου
με Διεθνή Συμμετοχή
Διαβάστε κι ενημερωθείτε για πολλά επίκαιρα θέματα αθλητιατρική, που εξετάστηκαν 3ο Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο.