23 – 25 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα, «Αίγλη» Ζαππείου

Η διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ιατρών Αγώνων (ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.) αποτέλεσε ορόσημο. Για πρώτη φορά υπήρξε μία τόσο πλήρης και σωστά οργανωμένη επιστημονική εκδήλωσης μίας Εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί πολλούς επαγγελματίες, που για πολλά χρόνια και κάτω από αντίξοες συνθήκες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους επαγγελματίες ή ερασιτέχνες αθλούμενους.

Οι εμπειρίες των επαγγελματιών του χώρου έχουν καταγραφεί, στατιστικοποιηθεί. Βάσει των δεδομένων, των αναγκών και των προοπτικών που υπάρχουν στον αθλητικό χώρο, η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε να απευθυνθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ιατρών Αγώνων.

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στη θεωρία, αλλά και στην πράξη, διά μέσω του εργαστηρίου, τις απόλυτα τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν το χώρο της Αθλητιατρικής, Εργοφυσιολογίας, Διαιτολογίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων της Υγείας και του Αθλητισμού.

Τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν εμπεριστατωμένα, απλά στη διατύπωση και ανακοινώθηκαν από κορυφαίους επιστήμονες στο είδος τους.