Οι γιατροί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων πρωταθλημάτων (ΕΠΣΑ, ΕΠΣΑΝΑ, Μπάσκετ κα.) θα πρέπει μέχρι τέλος Αυγούστου 2020, να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Ιατρική Εταιρείας (Κα Κατερίνα – 6977772548)