(Σύνδρομο επώδυνου προσθίου διαμερίσματος του γόνατος)

Αρκετά συχνή αθλητική πάθηση που προτιμάει ηλικίες 20-30 ετών. Χαρακτηρίζεται από εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο χόνδρο της πίσω επιφάνειας της επιγονατίδας. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι συνήθως μαλάκυνση και ινοποίηση του αρθρικού χόνδρου. Η υπερφόρτιση του τετρακέφαλου είναι, κατά τον Aleman (’88) βασική αιτία πρόκλησης οστεοχονδρίτιδας της επιγονατίδας. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση συνεχούς φόρτισης του τετρακέφαλου, δημιουργείται (συχνότερα σε περίπτωση που υπάρχουν ανατομικές ανωμαλίες) πλάγια έλξη της επιγονατίδας από ανώμαλη διανομή του μηχανικού φορτίου, γεγονός που προκαλεί φθορά του αρθρικού χόνδρου.

Συμπτώματα – Διάγνωση:

Πόνος που εντοπίζεται στο μπροστινό μέρος του γόνατος και επιδεινώνεται στο κατέβασμα σκάλας. Πρωινή δυσκαμψία του γόνατος. Πολλές φορές στην πίεση της επιγονατίδας εμφανίζεται «κριγμός» και πόνος. Ιδιαίτερη ευαισθησία υπάρχει στα χείλη της επιγονατίδας. Μάλιστα, εάν οι πλάγιες κινήσεις της επιγονατίδας είναι περιορισμένες, μιλάμε για αλγοδυστροφία. Τέλος, ο αθλούμενος αισθάνεται έντονο πόνο στην μπροστινή επιφάνεια του γόνατος όταν λυγισμένο προσπαθεί να το ανοίξει με αντίσταση.

Η διάγνωση βασίζεται στην υποκειμενική και αντικειμενική εξέταση, ενώ ο ακτινολογικός έλεγχος βοηθάει λίγο ή καθόλου.

Θεραπεία:

Η ανάπαυση βοηθάει σημαντικά στη θεραπεία. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η ορθοστασία και το υπερβολικό λύγισμα του γόνατος. Η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση είναι απαραίτητη. Εκτός της τοπικής εφαρμογής διαδυναμικών ρευμάτων DF, υπερήχων και ακτινών Laser, επιχειρείται η ενδυνάμωση του τετρακέφαλου. Η προσπάθεια ενδυνάμωσης γίνεται με αντίσταση αυξανόμενου βάρους με ισομετρικές ασκήσεις του τετρακέφαλου σε συνδυασμό με ισοτονικές ασκήσεις των οπίσθιων μηριαίων. Ακόμη, ισοτονικές ασκήσεις τετρακέφαλου, χωρίς υπερφόρτιση, με μικρού εύρους εκτάσεις του γόνατος.

Η φαρμακευτική αγωγή συνίσταται σε:

Αντιφλεγμονώδη παυσίπονα: Naprosyn 500 mg tabl. 1 χ 2 ή Norgesic tabl. 1 χ 3

Πολυβιταμινούχα σκευάσματα ενδομυϊκά (Β1, Β6, Β12): Vionervin forte amp. 1 χ 1 ή Sopalamin-3B amp. 1 χ 1

Ασβέστιο και Φωσφόρο: Cal-phovit tabl. 1 χ 2 και Calcium ΡβΙπίθφακ. 1000

mg 1 χ 1

Τοπική χρήση αλοιφής ινδομεθακίνης: Indocid gel. 1 χ 3 ή Itapredin gel.

1 χ 3