Όλα τα Πρωταθλήματα που καλύπτει αποκλειστικά η ΑΘΛΕΤΙΑ, θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2020.