Βρίσκεται στην τελική της επεξεργασία το ανανεωμένο σε άρθρα καταστατικό της ΑΘΛΕΤΙΑ.