Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων» («ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

Άρθρο 1: Επωνυμία

  1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων».
  2. Το Σωματείο έχει σφραγίδα παραλληλόγραμμη που φέρει την πλήρη επωνυμία του και συντετμημένη την επωνυμία του με τα αρχικά «ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.».

 

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα του Σωματείου ορίζεται στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Μεσογείων αριθ. 439 (έναντι Ιερού Ναού).

 

Άρθρο 3: Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α. Η κάλυψη αγώνων όλων ανεξαιρέτως των αθλημάτων ομαδικών και ατομικών με πτυχιούχους ιατρούς που θα προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών, β. Η ως άνω κάλυψη αφορά και τους ολυμπιακούς αγώνες του «Αθήνα 2004» ως και τους παραολυμπιακούς αγώνες (ατόμων με ειδικές ανάγκες).

γ. Δυνατότητα κάλυψης των ανωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων και με πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές και πτυχιούχους ΤΕΕΦΑ (γυμναστές), σε βοηθητικό ρόλο που έχει σχέση με την επιστήμη τους.

δ. Η συνεργασία και η αμοιβαία συμπαράσταση, ο συντονισμός ενεργειών και η αλληλοβοήθεια τόσο με τους επίσημους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας όσο και άλλα μη κερδοσκοπικά Σωματεία ή φορείς που επιδιώκουν ή εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς.

 

Άρθρο 4: Μέσα

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

α. Να πραγματοποιεί σεμινάρια για ιατρούς, φυσικοθεραπευτές και γυμναστές που θα αφορούν κάθε είδους τραυματισμούς, παθολογικές καταστάσεις και εργοφυσιολογικές μελέτες, β. Να πραγματοποιεί πρακτική εξάσκηση για την άμεση αντιμετώπιση τραυματισμών και γνώσεις ανάνηψης που θα επισημαίνονται στους ενδιαφερόμενους σε ειδικά - για τόν σκοπό αυτό σεμινάρια - τόσο στους αγωνιστικούς χώρους όσο και σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

γ. Να τηρεί στατιστικά στοιχεία από τραυματισμούς και άλλες παθολογικές καταστάσεις που συμβαίνουν κατά την διάρκεια των αγώνων.

δ. Να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα, να ανακοινώνει και να δημοσιεύει αυτά σε συνέδρια και περιοδικά.

Επίσης θα πραγματοποιεί μεγάλο οργανωμένο Συνέδριο, τουλάχιστον ανά διετία, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Στα Συνέδρια αυτά θα καλούνται να διδάξουν κορυφαίοι αθλητίατροι, ιατροί άλλων ειδικοτήτων σχετικοί με τον αθλητισμό από όλο τον κόσμο αλλά και διακεκριμένοι φυσικοθεραπευτές και εργοφυσιολόγοι.

δ. Να μισθώνει κτίρια και να συνάπτει μισθώσεις έργου ή εργασίας με ειδικούς που κρίνονται απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών του.

ε. Να προμηθεύεται τον ανάλογο εξοπλισμό για την λειτουργία των γραφείων του ως επίσης και για την πραγματοποίηση των συνεδρίων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών.

στ. Να δέχεται κάθε είδους συνεισφορά σε είδος ή σε χρήμα και να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών του.

ζ. Να οργανώνει συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, άλλες εκδηλώσεις και να εκδίδει διάφορα έντυπα.